Tony Bakkejord er bosatt i Bodø og jobber til daglig som overlege ved Nordlandssykehuset.

Bibliografi

  • Viking (To konger 1), roman, 2017 – skrevet sammen med Ole Åsli
  • Fredløs (To konger 2), roman, 2018 – skrevet sammen med Ole Åsli
  • Fri (To konger 3), roman, 2019 – skrevet sammen med Ole Åsli