Barne- og ungdomslitteratur

Ingunn Aamodt

Ingunn Aamodt (født 19. august 1965 i Honningsvåg) er en norsk forfatter og illustratør. Ingunn Aamodt er utdannet lærer i kunst og håndverk, og arbeidet i flere år som avdelingsleder i en barnehage. Hun er nå forfatter på heltid. Aamodt skriver barne- og ungdomslitteratur, og er særlig kjent for bøkene om Pulverheksa (hovedsakelig Omnipax forl […]

Egil Nic. Andersen

Egil Nic. Andersen (født 1928 i Repparfjorden i Finnmark, død 1989 på Bryn i Oslo) var forfatter av to bøker. Andersen vokste opp i Kvalsund i Finnmark, og flyttet etter hvert sørover.

Kurt Tore Andersen

Kurt Tore Andersen (født 5. desember 1953, død 16. april 2010) var en norsk lærer, forfatter og salmedikter. Andersen ble gift i 1981 og har tre barn. Andersen har skrevet en rekke lærebøker på lulesamisk og har oversatt fire salmer til samisk i salmeboken Salmer 1997. Han har også oversatt flere salmer til salmeboken Julevsáme Sálmmagirjje – Lul […]