Ivar Utsi (født 1913, død 1982) ble født i Karasjok og bodde lenge ved Porsanger.
Barneboken hans, Gullet manat!, ble gitt ut i 1983. Han var også med i antologien
Ivdnesuotna : sámi čáppagirjjálašvuođa čoakkáldat, 2005.