Elle ráhkada muohtaádjá = Elle lager snømann

Elle ráhkada muohtaádjá = Elle lager snømann (2018) er en barnebok av Susanne Vallesæter, med parallell tekst på bokmål og nordsamisk