Velkommen til Litteraturnett Nord-Norge!

Denne siden har samme adresse som det tidligere nettstedet ved samme navn. Innholdet er ikke helt det samme, utseendet er totalt forandret – og vi håper du vil like både innhold og utseende. Det gamle litteraturnettet ble laget i 1999, og det var behov for forandring. Vi brukte programvare som ikke kunne oppdateres fordi det ikke fantes lenger, og farger og font begynte å se veldig gammelmodig ut. Så kom prosjekt «Lettare litteraturnett», et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Nordland og Sogn og Fjordane, samt Nasjonalbiblioteket.

Med Sogn og Fjordane som prosjektleder har vi jobbet oss frem til det produktet du ser nå, og som ble publisert i 2017; en nettside om nordnorske forfattere, primært skjønnlitterære, der informasjonen om forfatterne og bøkene deres hovedsaklig hentes fra Wikipedia og Nasjonalbiblioteket.

Vi håper du vil finne Litteraturnett Nord-Norge nyttig. Takk for at du kommer innom!