Unni R. Bjerke Gamst

Unni Ragnhild Bjerke Gamst (født 18. mars 1958) er født, oppvokst og bosatt i Tromsø. Hun har, helt siden 1974, vært bidragsyter i en rekke antologier og tidsskrift.


Emneord