Trygve Furuhatt (født 6. juli 1914, død 4. august 1983) kom fra og var bosatt i Hemnes i Nordland.

Bibliografi

  • Nying i vårnatta – fortellinger, Tiden 1975
  • Fuglerop og fiskevak – fortellinger, Tiden 1977
  • Vandringer i fjell og fjære – fortellinger, Rune 1982

Emneord