Sonja Westrheim (født 1949) er en forfatter bosatt i Lavangen. Hun er konservator ved Sør-Troms museum og har gitt ut mye sakprosa om nordnorsk kultur og historie.

Bibliografi

  • Seterdrift i Finnmark, magistergradsavhandling, 1978
  • Ved Åelva i Lavangen, 1997
  • Hanegal, sagn, 2006
  • Aska laska latus: Sangleker fra Tromsø, 1992

Emneord