Ragnhild Sandøy (født 1953) er født i Finnmark, oppvokst i Nordland, og er nå bosatt i Tromsø.

Sandøy har arbeidet i offentlig forvaltning, og hennes skribentvirksomhet gjennom bøker, rapporter og artikler i dags- og fagpresse, handler om natur- og kulturarven i nord. Hun har gitt ut historiske artikler i årbøker og bøker samt publikasjoner om natur- og kulturopplevelser for turliv og reiseliv.

Bibliografi

  • Møysalen rundt : i grenselandet mellom Lofoten og Vesterålen – sakprosa, Orkana forlag 2023

Emneord