Ragnhild Sandøy (født 1953) er født i Finnmark, oppvokst i Nordland, og er nå bosatt i Tromsø.

Sandøy har arbeidet i offentlig forvaltning, og hennes skribentvirksomhet gjennom bøker, rapporter og artikler i dags- og fagpresse, handler om natur- og kulturarven i nord. Hun har gitt ut historiske artikler i årbøker og bøker samt publikasjoner om natur- og kulturopplevelser for turliv og reiseliv. Sandøy er også representert med artikler i Samisk skolehistorie, utgitt av Davvi Girji i 2010.

Bibliografi

  • 85 klassiske turer rundt Tromsø – turbok, Nordlys 2005
  • Naturarven i nord i 100 år – sakprosa, Nordkalottforlaget 2015
  • Møysalen rundt : i grenselandet mellom Lofoten og Vesterålen – sakprosa, Orkana forlag 2023

Emneord