Ove Arild Orvik (født 1952) kommer opprinnelig fra Romsdal. Siden 1993 har han bodd på Sortland i Vesterålen, der han arbeidet på Sortland videregående skole. Før han flyttet nordover ga han ut tre ordsamlinger, der den siste, Ta va foLe! er den største og dekker hele Romsdal. Etter få år på Sortland ga han i 1997 ut Vesterålsk ordbok, som i 2001 ble utvidet og fikk tittelen Ord og dialekt i Vesterålen. I 2017 kom heftet og foredragsserien Kystspråk, som baserte seg på en sammenligning av ord og uttrykk knyttet til sjø, båt og vær i Vesterålen, Romsdal og Øst-Island. De siste fire årene har Orvik arbeidet med arkivmaterialet etter språkforsker Hallfrid Christiansen fra Gimsøy i Lofoten. Dette resulterte i Nordnorsk ordbok.

Bibliografi

  • Nordnorsk ordbok : arven etter Hallfrid Christiansen – fagbok, Utenfor allfarvei forlag 2023

Emneord