Kari Johanne Waag er medlem av Nordnorsk forfatterlag. Hun er i dag bosatt i Italia.

Bibliografi

  • Soaje : Venger, sammen med Stig Gælok, 1993
  • Bidrag i antologien Bump fra forfatterstudiet i Tromsø 1993/94