Henry Jentoft (født 25. januar 1909) var født, oppvokst og bosatt i Beiarn. Han leverte i flere år innhold til  Årbok for Beiarn, og ga ut to kassetter med sanger. Han var med på å komponere Beiarsang, sammen med Henry Dokmo.

Bibliografi

  • Sus i sivet – dikt og sanger, 1982
  • Vekster ved veien – dikt og sanger, 1989

Emneord