Guri Midtgard (født 10. april 1956) har skrevet to sakprosabøker. Den første, Å leve med barn – Temaer fra helsestasjonen ble utgitt i 2013. Her var Guri redaktør og hovedforfatter, og boken ga grunnlag for medlemskap i Norsk forfatter- og oversetterforening, NFFO. Hennes andre bok ble utgitt høsten 2018. Den har tittelen Livet med barnebarna – Håndbok for besteforeldre. Guri har yrkesutdanning som sykepleier og videreutdanninger som helsesøster, innen rusproblematikk og innen veiledning. De fleste av sine yrkesaktive år har hun jobbet som helsesøster – eller helsesykepleier, som er yrkestittelen i dag.

Høsten 2018 etablerte hun www.besteforeldrebloggen.com – en blogg for besteforeldre og livet som godt voksen.

Teksten er hentet fra Nordnorsk forfatterlags nettsider.


Emneord