Easterine Kire

Easterine Kire Iralu (født 29. mars 1959 i Nagaland, India) er forfatter og litteraturviter. Hun kom til Tromsø i 2005 som Fribyforfatter.