Turid Kristoffersen

Turid Kristoffersen er bosatt i Øksnes. Hun har bidrag i tre antologier, Ballast, som er skrevet av mennesker i Vesterålen. Utgivelsene kom i 2004, 2006 og 2011.