Torvald E. Solberg (født 1882, død 1967) var fra Ringerike, var bosatt i Bindal på 1920- og 30-tallet.

Bibliografi

  • Kongen, historie om storelgen, 1932
  • Grensefjell, 1934
  • Hjemme hos oss, 1935
  • Sengetid hos oss, 1938
  • Kors eller hammer, roman, 1945
  • Den grå hingsten, noveller, 1964