Solveig Grødahl (født 1931, død 18. april 2019) var bosatt i Tromsø. Hun arbeidet som avisjournalist og på 1980-tallet lagde hun også radioprogrammer.

Bibliografi

  • Quo vadis, Maria? – roman, Licentia 2009
  • Veien videre – roman, Licentia 2010

Emneord