Ragnhild Sofie Hagen

Ragnhild Sofie Hagen (født 1946) er født, oppvokst og bosatt i Kabelvåg i Lofoten.

Bibliografi

  • Barndom under Vågakallen – fortellinger, Kolofon forlag, 2017

Emneord