Line Kristiansen Cancino

Line Kristiansen Cancino (født 1972) bor på Nordmøre, men har sterk tilknytning til Helgeland. Romanen har delvis handling derfra.

Bibliografi

  • Resonansmarsj i moll – roman, Kolofon 2021

Emneord