Kirsten Margrethe Limstrand

Kirsten Margrethe Limstrand (født 1946) er bosatt i Bodø. Hun er medlem av Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFFO) og jobber i øyeblikket med et nordnorsk prosjekt om utvandring fra Salten til Amerika rundt 1920.

Kirsten er utdannet lærer fra Bergen Lærerhøgskole i 1967, med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø, hun er Dosent Emeritus i pedagogikk og tilsatt ved lærerutdanningen ved Nord Universitet. Forskningen hennes har i hovedsak vært rettet mot elevsamtaler og samarbeid mellom heim og skole, et felt hun har skrevet flere bøker og en rekke artikler og kronikker om. Hun er også debattant i Avisa Nordland.

Teksten er hentet fra Nordnorsk forfatterlags nettside.