Kirsten Margrethe Limstrand

Kirsten Margrethe Limstrand (født 1946) er bosatt i Bodø.

Kirsten er utdannet lærer fra Bergen Lærerhøgskole i 1967, med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø, hun er Dosent Emeritus i pedagogikk og tilsatt ved lærerutdanningen ved Nord Universitet. Forskningen hennes har i hovedsak vært rettet mot elevsamtaler og samarbeid mellom hjem og skole.

Bibliografi

  • Elevsamtalen : en kilde til danning og vekst – fagbok, Fagbokforlaget 2006
  • Brev fra Brooklyn 1923-1940 : utvandring fra Salten – fagbok, Orkana 2019