Jan Oscar Bodøgaard

Jan Oscar Bodøgaard (født 1952) er bosatt i Bodø. Han er historiker og har blant annet skrevet historiske artikler i årbøker og tidsskrift, og er fast litteraturanmelder i tidsskriftet Bedre skole.

Bibliografi

  • Start pressen! Avisene i Bodø gjennom 150 år – medforfatter, Akademika forlag 2012
  • Landing i Bodø : litterære bilder 1816-2016 – Orkana forlag 2016
  • «Andre tider i Norge nu» : hundre års historie sett fra Folkets Hus Bodø 1920-2020 – medforfatter, Orkana Akademisk 2020
  • Militærnekting som krigsmotstand og fredskamp i Norge: 1922-2022 – medforfatter, Sandnes 2022
  • Konflikt og kontroll i nord : politiske, sosiale og etniske konfrontasjoner på Nordkalotten de første tiårene på 1900-tallet – Forenkla forlag 2022

Emneord