Jan Edvin Skagen (født 1941) er født og oppvokst på Dønna. Han er bosatt i Trondheim

Bibliografi

  • Mosaikk – dikt, Licentia 2008

Emneord