Inge Hyld (født 1937) er bosatt i Tromsø. Han jobbet opprinnelig som typograf, men ble predikant i 1965, og tjenestegjorde som emmisær i Nord-Norge i førti år.

Bibliografi

  • Emmisæren : reisende i trosartikler, Luther forlag 2006
  • Med smil mot himmelen, Luther forlag 2007

Emneord