Harald Oddvar Lindbach

Harald Oddvar Lindbach (født 1941, død 18. oktober 2020) er en forfatter som var bosatt i Ulvsvåg i Hamarøy kommune. I tillegg til nedenfor nevnte utgivelser skrev han også flere lærebøker i nordsamisk.

Bibliografi:

  • Geidosii – dikt, nordsamisk, 1999
  • Beagabeaga ja Biera – barnebok, nordsamisk, 1999
  • BiegaBiega ja Piera – barnebok, lulesamisk, 2001
  • Rosita – tegneserie, lulesamisk, 2013
  • Rosita ådå vásádusáj – 2017

Emneord