Harald Oddvar Lindbach

Harald Oddvar Lindbach (født 1941) er en forfatter som er bosatt i Ulvsvåg i Hamarøy kommune. I tillegg til nedenfor nevnte utgivelser har han også skrevet flere lærebøker for nordsamisk.

Bibliografi:

  • Geidosii, dikt, nordsamisk, 1999
  • Beagabeaga ja Biera, barnebok, nordsamisk, 1999
  • BiegaBiega ja Piera, barnebok, lulesamisk, 2001
  • Rosita, tegneserie, lulesamisk, 2013
  • Rosita ådå vásádusáj, 2017