Hanna Elise Hansen er født i Finnmark og var en periode bosatt i Rana. Hun arbeidet der på Nasjonalbiblioteket. Nå bor hun i Tromsø, der hun er bibliotekar på universitetsbiblioteket.

Hun har tekster publisert i Uglesett : en Bo i Rana-antologi, fra 2007.