Haldis Balto (født 1950) er en norsk-samisk forfatter fra Karasjok. I tillegg til boken Vuoi njuvččaid vuorbbi vuoi har hun skrevet en rekke fagbøker til bruk i undervisning.

Bibliografi

  • Vuoi njuvččaid vuorbbi vuoi – barnebok, nordsamisk språk, Davvi girji 2013

Emneord