Gry Paulgaard (født 1954) har studert samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og hun er dr. polit. og professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT. Hun har arbeidet med kultursosiologiske temaer knyttet til studier av globalisering, sted og tilhørighet, spesielt blant ungdom. Hun har også vært opptatt av å studere marginaliseringsprosesser blant ungdom med vekt på muligheter og fravær av muligheter for utdanning og arbeid ulike steder. Hun har publisert bøker og artikler om disse temaer. En av utgivelsene er Rural Futures? Finding one’s place within changing labour markets (2012), redigert sammen med Unn-Doris Karlsen Bæck. Gry er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Teksten er hentet fra Nordnorsk forfatterlags nettsider.


Emneord