Greta Marie Skau (født 1948) er sosiolog og pensjonert førsteamanuensis. Hun er bosatt på Liland i Nordland.

Bibliografi

  • Når barn blir klienter : en studie fra et barnepsykiatrisk behandlingshjem i Nord-Norge, 1987
  • Mellom makt og hjelp : en samfunnsvitenskapelig tilnærming til forholdet mellom klient og hjelper, 1992
  • Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker, 2011

Emneord