Einar Kristoffer Aas levde fra 1901 til 1981. Han er mest kjent for å skrive Vett og uvett sammen med Peter Wessel Zapffe.

Vett og uvett er fortellinger fra Nord-Norge, samlet inn og nedtegnet av Ole Heide Aas, Einar Kristoffers far, fra hans tid som overlærer i Trondenes i Harstad.

 

Bibliografi

  • Vett og uvett : stubber fra Troms og Nordland – fortellinger, 1942

Emneord