Skisma

Skisma (frå gresk σχισμα, kløft, rift eller usemje) tyder kløyving eller åtskiljing. Ordet blir særleg nytta om religiøs usemje som leider til danning av nye kyrkjesamfunn. Det greske ordet er brukt i Nytestamentet både for å omtala rivne klede og til usemje innan kyrkja eller om læra til Kristus.

Døme

  • Det store skismaet i 1054 som skilde den katolske og den ortodokse kyrkja
  • Det vestlege skismaet i 1378 som delte Vestkyrkja
  • Reformasjonen i vestleg kristendom

Kjelder


Denne siden bruker materiale fra Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA

Emneord