Jan Brodal

Jan Brodal (født 24. november 1939, død 15. november 2020) var universitetsbibliotekar ved Universitetet i Tromsø med ansvar for Øst-Europa og Sentral-E […]