Sigrid Combüchen

Sigrid Combüchen (født 16. januar 1942 i Solingen, Tyskland) er en forfatter og kulturjournalist som nå er bosatt i Lund. Combüchen flyttet til Sverige seks år gammel. Hun hadde sin litterære debut i 1960 og har en universitetseksamen i statsvitenskap, moderne historie og litteraturvitenskap med innretning mot film. På 1960-tallet inngikk hun i r […]