Foto av Odd Brochmann

Odd Brochmann

Odd Brochmann (født 21. desember 1909 i Kristiania, død 27. oktober 1992 i København) var en norsk arkitekt, professor, illustratør, forfatter, stilhisto […]

Reidar Brodtkorb

Reidar Brodtkorb (født 30. juni 1909 i Vardø, død 1981 i Kragerø) var en norsk barnebokforfatter. Forfatter Han debuterte med Øya under brua (1949), og skrev i alt 19 barnebøker. Brodtkorbs forfatterskap faller i to deler: aktuelle samtidsskildringer fra andre land, som for eksempel Haiene gikk opp med tidevannet (1969), hvor opprøret i en […]

Livja Flood

Livja Flood er et pseudonym for den norske forfatteren Liv Ingebjørg Olsen (født 1909, død mai 1995). Livja Flood ble født i Tromsø, men bodde de siste 60 år av sitt liv i Frankrike.Hun var journalist, og havnet i Paris, der hun studerte fransk og kunsthistorie. Siden ble hun elev ved Académie de la Grande Chaumière, med sin senere mann, den russi […]

Kristian Kristiansen (1909–1980)

Denne artikkelen omhandler forfatteren. For andre personer med samme navn, se Kristian Kristiansen. Kristian Kristiansen (født 16. november 1909 i Troms […]

Knut Moe

Knut Moe (født 7. april 1909 i Bodø, død 17. februar 2006) var en norsk agronom og forfatter. Moe var lenge fylkesagronom i Nordland fylke. Han var med […]