Alfred Skar

Alfred Skar (født 30. januar 1896 i Sørfold i Nordland, død 24. desember 1969) var en norsk pressemann, redaktør og politiker, hjemmehørende i NKP og AP. Han jobbet som fisker, gårdbruker og anleggsarbeider, men ble tidlig engasjert i arbeiderpressen. I 1918 ble han redaktør for Folkets Frihet og i 1919 av Folkeviljen i Harstad. I 1922 ble han så […]