Longyearbyen

Longyearbyen er en roman skrevet av Heidi Sævareid. Hun kommer ikke fra Nord-Norge, men som tittelen sier er handlingen i denne romanen lagt til nord.