Kirsti Hole

Kirsti Hole (født 1967) kommer fra Båtsfjord i Finnmark.

Bibliografi

  • Døgnskrift, dikt, Gyldendal 1985