Even Arntzen

Født: 1962

Nasjonalitet: Norge

Even Arntzen (født 16. desember 1962 fra Lødingen) er en norsk litteraturforsker med Knut Hamsuns forfatterskap som spesialitet. Han er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Arntzen skrev en hovedfagsoppgave om Knut Hamsun i 1988 med tittel – Se, Natten er Livet og Kvinden dets Hærsker.’ Ein intertekstuell analyse av Knut Hamsuns dramatikk. Han tok doktorgraden om Hans E. Kincks forfatterskap (Vraal og hans litterære søsken. Intertekstualitet i Hans E. Kincks Driftekaren og Paa Rindalslægret i 1995. Han har dessuten utgitt en roman, Veien mot Ngàje Ngài i 2002.

Arntzen var styreleder i Hamsun-Selskapet fra 2000 til 2012.

Bibliografi (utvalg)

  • Veien mot Ngàje Ngài, roman, (2002)
  • Veier til Hamsun, (2006)
  • Makt og moral, (2008)
  • Knut Hamsun – nordlending, nobelprisvinner og nazist, (2009)
  • Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske, (2010)

Eksterne lenker

Teksten er henta fra Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA