Sussi H. Gabrielsen

Sussi H. Gabrielsen (født 1938) er bosatt på Moldjord i Beiarn kommune i Nordland.

Gabrielsen har hatt bidrag i en lang rekke antologier og i flere av årbøkene fra Beiarn.