Urheim med Kongens fortjenstmedalje 18. januar 2013. Han bærer også Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

Mikal Andor Petter Kelok Urheim (født 17. mai 1932) er en samisk lærer og forfatter og læstadianerpredikant fra Tysfjord i Nordland. Urheim har vært sentral i arbeidet med å fremme lulesamisk språk, han satt blant annet i språknemnda som laget den gjeldende lulesamiske rettskrivinga, og han satt som lulesamisk representant i Samisk utdanningsråd.

Urheim ble utnevnt til statsstipendiat i 1993.

Barneboka Tre samiske fortellinger (1991) er utgitt på norsk, svensk og lulesamisk.

I 2012 ble Urheim tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.[1]

Referanser

  1. ^ «Får kongens fortjenestemedalje», NRK Sápmi, 2. november 2012.

Teksten er henta fra Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA