Dagfinn Zwilgmeyer (født 24. desember 1900, død 3. april 1979) var en norsk sogneprest og salmedikter.

Dagfinn Zwilgmeyer ble fødd i Sauherad med foreldrene sogneprest Ludvig Daae Zwilgmeyer (1855–1910) og Annie Salvesen (1862–1936). Han ble giftet i 1929 med Valdis Clemetsen.

Dagfinn Zwilgmeyer ble cand.theol. i 1929, og fra 1931 til 1940 var han hjelpeprest i Hadsel . I 1939 ble han konstituert som sogneprest i Fana. Som medlem i Nasjonal Samling ble han i 1940 utnevnt til ordfører i Fana. I 1942 tok han over som biskop i Bjørgvin bispedømme, senere Hamar bispedømme. Han var en av de få NS-prestene som reagerte på aksjonen mot jødene høsten 1942, og han meldte seg ut av Nasjonal Samling i protest våren 1943. Samme året søkte han avskjed som biskop i Hamar. Etter krigen ble han fradømt retten til å arbeide som prest, rettigheter han fikk tilbake etter en stund, uten at han senere virket som prest.[1] Han arbeidet lenge som lektor i Arendal, Trondheim og Sarpsborg.

I mellomkrigstida gav Zwilgmeyer ut flere salmesamlinger. Under krigen var han engasjert av NS-myndighetene til å arbeide ut en ny norsk salmebok som var ment å avløse Landstads reviderte salmebok og Nynorsk salmebok. 1967 gav han ut Norsk salmebok. Et utkast. Dagfinn Zwilgmeyer er representert i Norsk Salmebok og Norsk salmebok 2013 med en oversatt salme, Tårnhøye bølger går (nr . 475), oversatt 1958/1967.

Bibliografi

 • Påskelilje. Dikte, Bergen 1923
 • Regnbuen. Salmer, 1933
 • Solsangen. Salmer, 1935
 • Norrøne og nye salmer, 1936
 • Luther som salmedikter, i Ki&K 1936, s. 162–183
 • Systematisk fortegnelse over samtlige Luthers salmer, i NTT 1938, s. 136–148
 • Petterdikt. Første ring: Vesterålen, Stokmarknes 1938 (2. utvida utg. Nordlandssanger. I herr Petters fotefar, 1941, 3. utg. De høye luers land, Trondheim 1960)
 • Fager er lien. Salmer fra det skjulte Norge, Bergen 1939
 • Den norske salme. Et forsøk på en bestemmelse ut fra Landstads reviderte salmebok, 1942
 • Til landets prester. Noen ord til alvorlig ettertanke, 1942 (nynorsk utg. s.å.)
 • Vår under sneen. Nye salmer, Arendal 1950
 • Under korset vil jeg stanse. Et utvalg salmer, 1958
 • Vår Gud han er så fast en borg. Utkast til nye oversettelser og gjendiktninger av gamle kjernesalmer, 1962
 • Og så var det evigheten. Dikt, 1963
 • Her er min ild, 1964
 • Underveis, 1965
 • Norsk salmebok. Et utkast, 1967
 • Gullharpen. Ny gjendiktning av Salmenes bok, 1973
 • Dikt og salmer, (posthumt) 1980

Litteratur

 • Hallgeir Elstad i Norsk biografisk leksikon

Referanser

 1. ^ Artikkel i Norsk biografisk leksikon

Teksten er henta fra Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA